• Ogłoszenie:

Prosba o sprawdzenie loga

Bezpieczeństwo systemów, usuwanie wirusów, dobieranie programów antywirusowych. Obowiązkowe logi w tym dziale: trzy z FRST + Gmer.

Prosba o sprawdzenie loga

Postprzez Filip454 22 Mar 2005, 12:31

reklama
Kod: Zaznacz wszystko
Logfile of HijackThis v1.99.0
Scan saved at 11:29:53, on 2005-03-22
Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe
C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe
C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\pavsrv51.exe
C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\PsImSvc.exe
C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\AVENGINE.EXE
C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe
C:\WINDOWS\System32\CTHELPER.EXE
C:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe
C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe
C:\PROGRA~1\A4Tech\Keyboard\Ikeymain.exe
C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe
C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe
C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe
C:\Program Files\Creative\SBLive\AudioHQ\AHQTBU.EXE
C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\WINDOWS\System32\RunDLL32.exe
C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\APVXDWIN.EXE
C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe
C:\Program Files\GetRight\getright.exe
C:\Program Files\GetRight\getright.exe
C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\WebProxy.exe
C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
C:\PROGRA~1\Wanadoo\EspaceWanadoo.exe
C:\PROGRA~1\Wanadoo\ComComp.exe
C:\PROGRA~1\Wanadoo\Watch.exe
C:\Program Files\Winamp\Winamp.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Documents and Settings\Bartek\Pulpit\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/ycomp_wave/defaults/su/*http://www.yahoo.com
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada Plus wita Cie w Internecie
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\regedit /s C:\pav.reg,C:\WINDOWS\System32\pavdr.exe,C:\WINDOWS\System32\userinit.exe,
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Local Spool Net support DLL - {48BF2B50-2945-11C8-8CED-00080CE65465} - C:\WINDOWS\System32\localsplnet.dll
O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - (no file)
O3 - Toolbar: (no name) - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - (no file)
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\Wanadoo\Watch.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [DirectX 32] directx32.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AntyDialerTP] "c:\program files\antydialer tp\antydialertp.exe" tray
O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe
O4 - HKLM\..\Run: [adiras] adiras.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ashMaiSv] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashmaisv.exe
O4 - HKLM\..\Run: [iKeyWorks] C:\PROGRA~1\A4Tech\Keyboard\Ikeymain.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1045
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AudioHQU] C:\Program Files\Creative\SBLive\AudioHQ\AHQTBU.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [netdaemon] C:\WINDOWS\System32\netdaemon /v
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\APVXDWIN.EXE" /s
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe"  -osboot
O4 - HKLM\..\RunServices: [DirectX 32] directx32.exe
O4 - HKCU\..\Run: [DirectX 32] directx32.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [C:\Program Files\NetMeter\NetMeter.exe] C:\Program Files\NetMeter\NetMeter.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe
O4 - Global Startup: GetRight - Tray Icon.lnk = C:\Program Files\GetRight\getright.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
O8 - Extra context menu item: Pobierz przez Net Transport - C:\Program Files\Xi\NetTransport 2\NTAddLink.html
O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystko przez Net Transport - C:\Program Files\Xi\NetTransport 2\NTAddList.html
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
O16 - DPF: {6CB5E471-C305-11D3-99A8-000086395495} - http://toolbar.google.com/data/pl/big/1.1.62-big/GoogleNav.cab
O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{6B112EF7-C73C-474D-A6D8-79E34F0519CF}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164
O23 - Service: Symantec Settings Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe
O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service - Unknown - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Panda Process Protection Service - Unknown - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe
O23 - Service: Panda anti-virus service - Unknown - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\pavsrv51.exe
O23 - Service: Panda IManager Service - Panda Software Internacional - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\PsImSvc.exe
O23 - Service: SAVScan - Unknown - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe (file missing)
O23 - Service: Symantec Network Drivers Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
O23 - Service: Symantec SPBBCSvc - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
O23 - Service: TrueVector Internet Monitor - Zone Labs Inc. - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
AMDAthlonXP,1800MHz13.5x133)2200+,Matsonic MS8137C(+),512 MB(PC2100 DDRSDRAM),NVIDIA GeForce FX 5500,NEC MultiSync FE771SB[17"CRT](2Z56854YB),ST380011A(80GB,7200RPM,Ultra-ATA/100)
Filip454
~user
 
Posty: 103
Dołączenie: 23 Gru 2004, 12:59
Pochwały: 1Postprzez Tom@szek 22 Mar 2005, 14:02

To do wywalenia:

Kod: Zaznacz wszystko
O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - (no file)


Kod: Zaznacz wszystko
O3 - Toolbar: (no name) - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - (no file)


Kod: Zaznacz wszystko
O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)     


Kod: Zaznacz wszystko
O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service - Unknown - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe (file missing)

Kod: Zaznacz wszystko
O23 - Service: SAVScan - Unknown - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe (file missing)

Ten nie jestem pewien

Kod: Zaznacz wszystko
      O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{6B112EF7-C73C-474D-A6D8-79E34F0519CF}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

Oczywiście niech jeszcze zerknie na to oko speca :D

P.S. - z tego co widzę masz zainstalowane dwa programy antywirusowe.
Panda i Norton. Ale po co ??
Tom@szek
 Postprzez Filip454 22 Mar 2005, 14:28

Mam tylko pande a ten norton to chyba pozostałości po nim :wink:
AMDAthlonXP,1800MHz13.5x133)2200+,Matsonic MS8137C(+),512 MB(PC2100 DDRSDRAM),NVIDIA GeForce FX 5500,NEC MultiSync FE771SB[17"CRT](2Z56854YB),ST380011A(80GB,7200RPM,Ultra-ATA/100)
Filip454
~user
 
Posty: 103
Dołączenie: 23 Gru 2004, 12:59
Pochwały: 1Postprzez Tom@szek 22 Mar 2005, 15:02

Tutaj masz program do usunięcia śmieci po Nortonie.
http://members.lycos.co.uk/kemot301/Norton_Remover.zip
Tom@szek
 
Powróć do Bezpieczeństwo

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 1 gość