• Ogłoszenie:

Pomoc przy wpisach

Bezpieczeństwo systemów, usuwanie wirusów, dobieranie programów antywirusowych. Obowiązkowe logi w tym dziale: trzy z FRST + Gmer.

Pomoc przy wpisach

Postprzez monterpol 20 Lut 2010, 10:15

reklama
Kod: Zaznacz wszystko
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 08:56:29, on 2010-02-20
Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)
Boot mode: Safe mode with network support

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
D:\download\HiJackThis(2).exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
R3 - URLSearchHook: (no name) -  - (no file)
O4 - HKLM\..\Run: [avast5] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast5\avastUI.exe /nogui
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE
O4 - HKCU\..\Run: [HijackThis startup scan] D:\download\HijackThis.exe /startupscan
O4 - HKCU\..\Run: [cdoosoft] C:\DOCUME~1\ADMINI~1.MON\USTAWI~1\Temp\herss.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: HP Image Zone - szybkie uruchamianie.lnk = D:\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe
O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200
O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
O23 - Service: Usługa licencjonowania programu ABBYY FineReader 9.0 (ABBYY.Licensing.FineReader.Professional.9.0) - ABBYY (BIT Software) - C:\Program Files\ABBYY FineReader 9.0\NetworkLicenseServer.exe
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswupdsv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe (file missing)
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
O23 - Service: Klient śledzenia łączy rozproszonych TrkWksnapagent (TrkWksnapagent) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\appwizj.exe (file missing)

--
End of file - 2876 bytes
[code][code][code][/code][/code][/code]


Dodano Dzisiaj, 09:16:
Kod: Zaznacz wszystko
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 08:56:29, on 2010-02-20
Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)
Boot mode: Safe mode with network support

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
D:\download\HiJackThis(2).exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
R3 - URLSearchHook: (no name) -  - (no file)
O4 - HKLM\..\Run: [avast5] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast5\avastUI.exe /nogui
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE
O4 - HKCU\..\Run: [HijackThis startup scan] D:\download\HijackThis.exe /startupscan
O4 - HKCU\..\Run: [cdoosoft] C:\DOCUME~1\ADMINI~1.MON\USTAWI~1\Temp\herss.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: HP Image Zone - szybkie uruchamianie.lnk = D:\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe
O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200
O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
O23 - Service: Usługa licencjonowania programu ABBYY FineReader 9.0 (ABBYY.Licensing.FineReader.Professional.9.0) - ABBYY (BIT Software) - C:\Program Files\ABBYY FineReader 9.0\NetworkLicenseServer.exe
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswupdsv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe (file missing)
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
O23 - Service: Klient śledzenia łączy rozproszonych TrkWksnapagent (TrkWksnapagent) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\appwizj.exe (file missing)

--
End of file - 2876 bytes


Dodano Dzisiaj, 09:26:
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 09:21:24, on 2010-02-20
Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)
Boot mode: Safe mode with network support

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
D:\download\HiJackThis(2).exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
R3 - URLSearchHook: (no name) - - (no file)
O4 - HKLM\..\Run: [avast5] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast5\avastUI.exe /nogui
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [HijackThis startup scan] D:\download\HijackThis.exe /startupscan
O4 - HKCU\..\Run: [cdoosoft] C:\DOCUME~1\ADMINI~1.MON\USTAWI~1\Temp\herss.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: HP Image Zone - szybkie uruchamianie.lnk = D:\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe
O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200
O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
O23 - Service: Usługa licencjonowania programu ABBYY FineReader 9.0 (ABBYY.Licensing.FineReader.Professional.9.0) - ABBYY (BIT Software) - C:\Program Files\ABBYY FineReader 9.0\NetworkLicenseServer.exe
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswupdsv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe (file missing)
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
O23 - Service: Klient śledzenia łączy rozproszonych TrkWksnapagent (TrkWksnapagent) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\appwizj.exe (file missing)

--
End of file - 3073 bytes
Kod: Zaznacz wszystko


Dodano Dzisiaj, 09:31:
Kod: Zaznacz wszystko
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 09:30:56, on 2010-02-20
Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)
Boot mode: Safe mode with network support

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AcroRd32.exe
D:\download\HiJackThis(2).exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
R3 - URLSearchHook: (no name) -  - (no file)
O4 - HKLM\..\Run: [avast5] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast5\avastUI.exe /nogui
O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [HijackThis startup scan] D:\download\HijackThis.exe /startupscan
O4 - HKCU\..\Run: [cdoosoft] C:\DOCUME~1\ADMINI~1.MON\USTAWI~1\Temp\herss.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: HP Image Zone - szybkie uruchamianie.lnk = D:\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe
O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200
O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
O23 - Service: Usługa licencjonowania programu ABBYY FineReader 9.0 (ABBYY.Licensing.FineReader.Professional.9.0) - ABBYY (BIT Software) - C:\Program Files\ABBYY FineReader 9.0\NetworkLicenseServer.exe
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswupdsv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe (file missing)
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
O23 - Service: Klient śledzenia łączy rozproszonych TrkWksnapagent (TrkWksnapagent) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\appwizj.exe (file missing)

--
End of file - 3215 bytes
monterpol
~user
 
Posty: 1
Dołączenie: 20 Lut 2010, 10:03Pomoc przy wpisach

Postprzez tm72 20 Lut 2010, 10:43

Witaj,

kolego lepiej będzie, jeżeli:
1. Zmienisz nazwę tematu
2 Wejdziesz tutaj
3. Dostosujesz się do tego tematu tematu
Pozdrawiam Tomi
Awatar użytkownika
tm72
~user
 
Posty: 1300
Dołączenie: 02 Sie 2004, 09:37
Miejscowość: Tychy
Pochwały: 48
Powróć do Bezpieczeństwo

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 4 gości