• Ogłoszenie:

strony sie nie wlaczaja, google nie wyszukuje

Bezpieczeństwo systemów, usuwanie wirusów, dobieranie programów antywirusowych. Obowiązkowe logi w tym dziale: trzy z FRST + Gmer.

Strony sie nie wlaczaja, google nie wyszukuje

Postprzez wojtek24 06 Cze 2008, 18:38

reklama
mam problem z internetem poniewaz duzo stron nie chce sie wlaczys i niedziala wyszukiwanie w google na dole podaje logi z hij i combo, bardzo prosze o pomoc i dziekuje z gory
Kod: Zaznacz wszystko
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 18:35:01, on 2008-06-06
Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\WINDOWS\system32\Rundll32.exe
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Corel\Graphics9\Register\Remind32.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\WINDOWS\explorer.exe
C:\WINDOWS\system32\notepad.exe
C:\Program Files\Opera\Opera.exe
C:\Program Files\totalcmd\TOTALCMD.EXE
D:\e\Programy\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: IE to GetRight Helper - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - C:\Program Files\GetRight\xx2gr.dll
O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL
O2 - BHO: (no name) - {5B0318DA-C5B8-49C9-80ED-738B72A395B4} - C:\WINDOWS\system32\cbXRLDSL.dll
O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL
O3 - Toolbar: nmwegbsf - {0012AB5F-08E6-4105-BE04-300B740F6B0C} - C:\WINDOWS\nmwegbsf.dll
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [073cdf7e] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\raelifhq.dll",b
O4 - HKLM\..\Run: [BM040fece2] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\qouxgfkr.dll",s
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - Startup: Rejestrowanie produktów Corela.lnk = C:\Program Files\Corel\Graphics9\Register\Remind32.exe
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - C:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm
O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - C:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm
O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {070CA17A-4BD2-4612-83B4-32B1B9159B47} (ULiveCtrl Control) - http://uc.sina.com.cn/download/live/weblive2.4.0.0.cab
O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{38FBEEF6-FD6D-44EE-BD2C-9DE546F7D68F}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O21 - SSODL: adgpfoxs - {6B4D1837-5967-4611-B544-7B44ABEC0FBB} - C:\WINDOWS\adgpfoxs.dll (file missing)
O21 - SSODL: erpobmsw - {E1442A8C-6357-4549-8A35-09269E713607} - C:\WINDOWS\erpobmsw.dll (file missing)
O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - C:\Program Files\Ares\chatServer.exe
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
O23 - Service: Forceware Web Interface (ForcewareWebInterface) - Unknown owner - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe" -k runservice (file missing)
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: ForceWare IP service (nSvcIp) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe
O23 - Service: ForceWare user log service (nSvcLog) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exei combofix

Kod: Zaznacz wszystko

ComboFix 08-06-05.3 - Woytas 2008-06-06 18:27:00.3 - NTFSx86
Microsoft Windows XP Professional  5.1.2600.2.1250.1.1045.18.1600 [GMT 2:00]
Running from: D:\e\Programy\ComboFix.exe
* Created a new restore point

[color=red][b]WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED !![/b][/color]
.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((   Other Deletions   )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.

C:\kmd.exe
C:\WINDOWS\BM040fece2.xml
C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\setup.inf
C:\WINDOWS\pskt.ini
C:\WINDOWS\system32\LSDLRXbc.ini
C:\WINDOWS\system32\LSDLRXbc.ini2
C:\WINDOWS\system32\qhfilear.ini
C:\WINDOWS\system32\qoMdBUKe.dll
C:\WINDOWS\system32\vjdtrncy.ini

.
(((((((((((((((((((((((((   Files Created from 2008-05-06 to 2008-06-06  )))))))))))))))))))))))))))))))
.

2008-06-06 18:31 . 2008-06-06 18:31   294   ---hs----   C:\WINDOWS\system32\qhfilear.ini
2008-06-06 12:31 . 2008-06-06 12:31   83,456   --a------   C:\WINDOWS\system32\raelifhq.dll
2008-06-06 12:22 . 2008-06-06 12:22   91,136   --a------   C:\WINDOWS\system32\qouxgfkr.dll
2008-06-05 22:10 . 2008-06-05 22:10   281,088   --a------   C:\WINDOWS\system32\cbXRLDSL.dll
2008-06-05 21:58 . 2008-06-05 21:15   188,416   --a------   C:\WINDOWS\nmwegbsf.dll
2008-06-05 21:58 . 2008-06-05 21:15   163,840   --a------   C:\WINDOWS\evgd.exe
2008-06-05 21:58 . 2008-06-05 21:15   81,920   --a------   C:\WINDOWS\xbqmfsed.exe
2008-06-05 21:37 . 2008-06-05 22:05   <DIR>   d--------   C:\Program Files\Runtime Software
2008-06-05 21:23 . 2008-06-05 22:04   <DIR>   d--------   C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Dokumenty
2008-06-05 21:23 . 2008-06-05 21:23   <DIR>   d--------   C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS
2008-06-05 20:52 . 2008-06-05 21:35   <DIR>   d-a------   C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\TEMP
2008-06-01 12:46 . 2008-06-01 12:46   <DIR>   d--------   C:\Program Files\Common Files\BioWare
2008-05-28 13:40 . 2008-05-28 13:40   <DIR>   d--------   C:\Program Files\Techland
2008-05-21 18:57 . 2008-05-21 18:57   <DIR>   d--------   C:\Documents and Settings\Woytas\Dane aplikacji\fltk.org
2008-05-19 18:12 . 2008-05-26 19:43   <DIR>   d--------   C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Codemasters
2008-05-19 18:10 . 2008-03-05 15:56   3,786,760   --a------   C:\WINDOWS\system32\D3DX9_37.dll
2008-05-19 18:10 . 2008-03-05 15:56   1,420,824   --a------   C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_37.dll
2008-05-19 18:10 . 2008-04-28 12:29   805,400   -ra------   C:\WINDOWS\system32\tmp62.tmp
2008-05-19 18:10 . 2008-04-28 12:29   805,400   -ra------   C:\WINDOWS\system32\tmp61.tmp
2008-05-19 18:10 . 2008-03-05 16:03   479,752   --a------   C:\WINDOWS\system32\XAudio2_0.dll
2008-05-19 18:10 . 2008-02-05 23:07   462,864   --a------   C:\WINDOWS\system32\d3dx10_37.dll
2008-05-19 18:10 . 2008-03-05 16:03   238,088   --a------   C:\WINDOWS\system32\xactengine3_0.dll
2008-05-19 18:10 . 2008-03-05 16:00   25,608   --a------   C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_3.dll
2008-05-18 01:26 . 2008-05-18 01:26   <DIR>   d--------   C:\Documents and Settings\Woytas\Dane aplikacji\Touchstone
2008-05-06 15:53 . 2008-05-06 20:48   <DIR>   d--------   C:\Documents and Settings\Woytas\Dane aplikacji\Corel
2008-05-06 15:51 . 1999-02-17 14:04   1,039,360   ---------   C:\WINDOWS\system32\MSJET35.DLL
2008-05-06 15:51 . 1999-02-17 14:04   368,912   ---------   C:\WINDOWS\system32\VBAR332.DLL
2008-05-06 15:50 . 1998-09-25 13:33   607,744   ---------   C:\WINDOWS\system32\Decslib.dll
2008-05-06 15:49 . 1999-03-08 09:08   28,252   ---------   C:\WINDOWS\corelpf.lrs
2008-05-06 15:47 . 2008-05-06 15:47   <DIR>   d--------   C:\WINDOWS\Profiles
2008-05-06 15:47 . 2008-05-07 12:31   <DIR>   d--------   C:\WINDOWS\Corel
2008-05-06 15:47 . 2008-05-06 15:48   <DIR>   d--------   C:\Program Files\Corel

.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((   Find3M Report   ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2008-06-06 11:00   ---------   d-----w   C:\Documents and Settings\Woytas\Dane aplikacji\MegauploadToolbar
2008-06-06 10:24   ---------   d-----w   C:\Documents and Settings\Woytas\Dane aplikacji\GetRight
2008-06-05 18:22   ---------   d-----w   C:\Documents and Settings\Woytas\Dane aplikacji\uTorrent
2008-05-31 20:17   ---------   d-----w   C:\Program Files\ParadisePoker
2008-05-30 11:05   ---------   d--h--w   C:\Program Files\InstallShield Installation Information
2008-05-25 17:31   669,184   ----a-w   C:\WINDOWS\system32\pbsvc.exe
2008-05-25 17:31   22,328   ----a-w   C:\WINDOWS\system32\drivers\PnkBstrK.sys
2008-05-25 17:31   22,328   ----a-w   C:\Documents and Settings\Woytas\Dane aplikacji\PnkBstrK.sys
2008-05-25 17:31   103,736   ----a-w   C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe
2008-05-19 16:12   107,888   ----a-w   C:\WINDOWS\system32\CmdLineExt.dll
2008-05-19 16:10   444,952   ----a-w   C:\WINDOWS\system32\wrap_oal.dll
2008-05-19 16:10   109,080   ----a-w   C:\WINDOWS\system32\OpenAL32.dll
2008-05-19 16:10   ---------   d-----w   C:\Program Files\OpenAL
2008-05-08 18:22   ---------   d-----w   C:\Program Files\Torrent Master
2008-05-07 20:38   ---------   d-----w   C:\Program Files\neostrada tp
2008-05-05 17:24   66,872   ----a-w   C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
2008-04-29 20:43   ---------   d-----w   C:\Program Files\Winamp
2008-04-27 09:41   ---------   d-----w   C:\Program Files\totalcmd
2008-04-18 15:31   ---------   d-----w   C:\Program Files\Ares
2008-04-12 11:52   ---------   d-----w   C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Ubisoft
2008-04-10 15:01   ---------   d-----w   C:\Documents and Settings\Woytas\Dane aplikacji\Ubisoft
2008-04-08 19:34   ---------   d-----w   C:\Program Files\SopCast
2008-04-08 19:27   ---------   d-----w   C:\Documents and Settings\Woytas\Dane aplikacji\SopCast
2007-11-18 19:04   32   ----a-w   C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\ezsid.dat
.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((   Reg Loading Points   ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Note* empty entries & legit default entries are not shown
REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{5B0318DA-C5B8-49C9-80ED-738B72A395B4}]
2008-06-05 22:10   281088   --a------   C:\WINDOWS\system32\cbXRLDSL.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
"{0012AB5F-08E6-4105-BE04-300B740F6B0C}"= "C:\WINDOWS\nmwegbsf.dll" [2008-06-05 21:15 188416]

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{0012ab5f-08e6-4105-be04-300b740f6b0c}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\nmwegbsf.1]
[HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{1ADE202D-4262-4C62-B352-E1F0AAC3CB0C}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\nmwegbsf]

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 00:44 15360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2006-12-19 05:12 16062464 C:\WINDOWS\RTHDCPL.exe]
"SkyTel"="SkyTel.EXE" [2006-05-16 12:04 2879488 C:\WINDOWS\SkyTel.exe]
"NvCplDaemon"="C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll" [2007-10-04 18:14 8491008]
"nwiz"="nwiz.exe" [2007-10-04 18:14 1626112 C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe]
"NvMediaCenter"="C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll" [2007-10-04 18:14 81920]
"SpeedTouch USB Diagnostics"="C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" [2004-01-26 12:38 866816]
"avast!"="C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2007-12-04 15:00 79224]
"DAEMON Tools"="C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" [2006-11-12 12:48 157592]
"HP Software Update"="C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2005-05-12 00:12 49152]
"073cdf7e"="C:\WINDOWS\system32\raelifhq.dll" [2008-06-06 12:31 83456]
"BM040fece2"="C:\WINDOWS\system32\qouxgfkr.dll" [2008-06-06 12:22 91136]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 00:44 15360]

C:\Documents and Settings\Woytas\Menu Start\Programy\Autostart\
Rejestrowanie produkt˘w Corela.lnk - C:\Program Files\Corel\Graphics9\Register\Remind32.exe [2008-05-06 15:48:56 67584]

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\
Adobe Gamma Loader.lnk - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe [2008-03-07 14:14:18 113664]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]
"adgpfoxs"= {6B4D1837-5967-4611-B544-7B44ABEC0FBB} - C:\WINDOWS\adgpfoxs.dll [ ]
"erpobmsw"= {E1442A8C-6357-4549-8A35-09269E713607} - C:\WINDOWS\erpobmsw.dll [ ]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]
"vidc.I420"= i263_32.drv
"VIDC.X264"= x264vfw.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\!AVG Anti-Spyware]
--a------ 2007-06-11 11:25 6731312 C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\KernelFaultCheck]
C:\WINDOWS\system32\dumprep 0 -k

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NeroFilterCheck]
--a------ 2001-07-09 12:50 155648 C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Skype]
-ra------ 2007-11-12 16:48 21760296 C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Sony Ericsson PC Suite]
-ra------ 2005-10-26 17:17 159744 C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
"D:\\e\\utorrent.exe"=
"C:\\Program Files\\Gadu-Gadu\\gg.exe"=
"C:\\Program Files\\SopCast\\SopCast.exe"=
"C:\\Program Files\\Ares\\Ares.exe"=
"C:\\Program Files\\PPMate\\ppmate.exe"=
"C:\\Program Files\\PPMate\\ppamnet.exe"=
"C:\\Program Files\\Internet Explorer\\IEXPLORE.EXE"=
"C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqtra08.exe"=
"C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqste08.exe"=
"C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpofxm08.exe"=
"C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposfx08.exe"=
"C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposid01.exe"=
"C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqscnvw.exe"=
"C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqkygrp.exe"=
"C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqCopy.exe"=
"C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpfccopy.exe"=
"C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpzwiz01.exe"=
"C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\Unload\\HpqPhUnl.exe"=
"C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\Unload\\HpqDIA.exe"=
"C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpoews01.exe"=
"C:\\Program Files\\SopCast\\adv\\SopAdver.exe"=
"C:\\WINDOWS\\system32\\PnkBstrA.exe"=
"C:\\WINDOWS\\system32\\PnkBstrB.exe"=
"E:\\Gry\\Mass Effect\\Binaries\\MassEffect.exe"=
"E:\\Gry\\Mass Effect\\MassEffectLauncher.exe"=

S3 k510bus;Sony Ericsson K510 Driver driver (WDM);C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\k510bus.sys [2008-01-20 22:36]
S3 k510mdfl;Sony Ericsson K510 USB WMC Modem Filter;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\k510mdfl.sys [2008-01-20 22:36]
S3 k510mdm;Sony Ericsson K510 USB WMC Modem Driver;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\k510mdm.sys [2008-01-20 22:36]
S3 k510mgmt;Sony Ericsson K510 USB WMC Device Management Drivers (WDM);C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\k510mgmt.sys [2008-01-20 22:36]
S3 k510obex;Sony Ericsson K510 USB WMC OBEX Interface;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\k510obex.sys [2008-01-20 22:36]

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{41272180-0247-11dd-a893-000e50f4bcb8}]
\Shell\AutoRun\command - H:\EXPLORER.EXE
\Shell\explore\Command - H:\EXPLORER.EXE
\Shell\open\Command - H:\EXPLORER.EXE

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{fdaac578-e913-11dc-a865-000e50f4bcb8}]
\Shell\AutoRun\command - H:\Autorun.exe /run
\Shell\Shell00\Command - H:\Autorun.exe /run
\Shell\Shell01\Command - H:\Autorun.exe /action
\Shell\Shell02\Command - H:\Autorun.exe /uninstall

.
**************************************************************************

catchme 0.3.1361 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
Rootkit scan 2008-06-06 18:31:29
Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully
hidden files: 0

**************************************************************************
.
------------------------ Other Running Processes ------------------------
.
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\Apache.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\Apache.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
.
**************************************************************************
.
Completion time: 2008-06-06 18:33:19 - machine was rebooted [Woytas]
ComboFix-quarantined-files.txt  2008-06-06 16:33:02

Pre-Run: 1,574,612,992 bajtów wolnych
Post-Run: 1,603,694,592 bajt˘w wolnych

206
Ostatnio edytowany przez wojtek24, 06 Cze 2008, 19:41, edytowano w sumie 1 raz
wojtek24
~user
 
Posty: 94
Dołączenie: 14 Cze 2007, 15:07Postprzez Magik 06 Cze 2008, 19:18

Pierwsza rzecz//popraw nazwe tematu

na fix dajesz

Kod: Zaznacz wszystko
O2 - BHO: (no name) - {5B0318DA-C5B8-49C9-80ED-738B72A395B4} - C:\WINDOWS\system32\cbXRLDSL.dll
O3 - Toolbar: nmwegbsf - {0012AB5F-08E6-4105-BE04-300B740F6B0C} - C:\WINDOWS\nmwegbsf.dll
O4 - HKLM\..\Run: [BM040fece2] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\qouxgfkr.dll",s
O4 - HKLM\..\Run: [073cdf7e] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\raelifhq.dll",b
O21 - SSODL: adgpfoxs - {6B4D1837-5967-4611-B544-7B44ABEC0FBB} - C:\WINDOWS\adgpfoxs.dll (file missing)
O21 - SSODL: erpobmsw - {E1442A8C-6357-4549-8A35-09269E713607} - C:\WINDOWS\erpobmsw.dll (file missing)


i wtedy wklej log z combofix'a jeszzce raz

Autor postu otrzymał pochwałę
Image Image
Awatar użytkownika
Magik
~user
 
Posty: 7956
Dołączenie: 08 Maj 2004, 09:17
Miejscowość: Głogów
Pochwały: 886Postprzez wojtek24 06 Cze 2008, 19:33

wziolem na fix to co kazales oto log z combo aha i o co chodzi z tym tematem zle napisale czy jak nie rozumiem poprosilem tylko o sprawdzenie loga, wszystko wrocilo do normy dzieki + polecial do ciebie

Kod: Zaznacz wszystko

ComboFix 08-06-05.3 - Woytas 2008-06-06 19:30:04.4 - NTFSx86
Microsoft Windows XP Professional  5.1.2600.2.1250.1.1045.18.1609 [GMT 2:00]
Running from: D:\e\Programy\ComboFix.exe

[color=red][b]WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED !![/b][/color]
.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((   Other Deletions   )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.

C:\WINDOWS\BM040fece2.xml
C:\WINDOWS\pskt.ini

.
(((((((((((((((((((((((((   Files Created from 2008-05-06 to 2008-06-06  )))))))))))))))))))))))))))))))
.

2008-06-06 18:31 . 2008-06-06 18:33   354   ---hs----   C:\WINDOWS\system32\qhfilear.ini
2008-06-06 12:31 . 2008-06-06 12:31   83,456   --a------   C:\WINDOWS\system32\raelifhq.dll
2008-06-06 12:22 . 2008-06-06 12:22   91,136   --a------   C:\WINDOWS\system32\qouxgfkr.dll
2008-06-05 21:58 . 2008-06-05 21:15   188,416   --a------   C:\WINDOWS\nmwegbsf.dll
2008-06-05 21:58 . 2008-06-05 21:15   163,840   --a------   C:\WINDOWS\evgd.exe
2008-06-05 21:58 . 2008-06-05 21:15   81,920   --a------   C:\WINDOWS\xbqmfsed.exe
2008-06-05 21:37 . 2008-06-05 22:05   <DIR>   d--------   C:\Program Files\Runtime Software
2008-06-05 21:23 . 2008-06-05 22:04   <DIR>   d--------   C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Dokumenty
2008-06-05 21:23 . 2008-06-05 21:23   <DIR>   d--------   C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS
2008-06-05 20:52 . 2008-06-05 21:35   <DIR>   d-a------   C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\TEMP
2008-06-01 12:46 . 2008-06-01 12:46   <DIR>   d--------   C:\Program Files\Common Files\BioWare
2008-05-28 13:40 . 2008-05-28 13:40   <DIR>   d--------   C:\Program Files\Techland
2008-05-21 18:57 . 2008-05-21 18:57   <DIR>   d--------   C:\Documents and Settings\Woytas\Dane aplikacji\fltk.org
2008-05-19 18:12 . 2008-05-26 19:43   <DIR>   d--------   C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Codemasters
2008-05-19 18:10 . 2008-03-05 15:56   3,786,760   --a------   C:\WINDOWS\system32\D3DX9_37.dll
2008-05-19 18:10 . 2008-03-05 15:56   1,420,824   --a------   C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_37.dll
2008-05-19 18:10 . 2008-04-28 12:29   805,400   -ra------   C:\WINDOWS\system32\tmp62.tmp
2008-05-19 18:10 . 2008-04-28 12:29   805,400   -ra------   C:\WINDOWS\system32\tmp61.tmp
2008-05-19 18:10 . 2008-03-05 16:03   479,752   --a------   C:\WINDOWS\system32\XAudio2_0.dll
2008-05-19 18:10 . 2008-02-05 23:07   462,864   --a------   C:\WINDOWS\system32\d3dx10_37.dll
2008-05-19 18:10 . 2008-03-05 16:03   238,088   --a------   C:\WINDOWS\system32\xactengine3_0.dll
2008-05-19 18:10 . 2008-03-05 16:00   25,608   --a------   C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_3.dll
2008-05-18 01:26 . 2008-05-18 01:26   <DIR>   d--------   C:\Documents and Settings\Woytas\Dane aplikacji\Touchstone
2008-05-06 15:53 . 2008-05-06 20:48   <DIR>   d--------   C:\Documents and Settings\Woytas\Dane aplikacji\Corel
2008-05-06 15:51 . 1999-02-17 14:04   1,039,360   ---------   C:\WINDOWS\system32\MSJET35.DLL
2008-05-06 15:51 . 1999-02-17 14:04   368,912   ---------   C:\WINDOWS\system32\VBAR332.DLL
2008-05-06 15:50 . 1998-09-25 13:33   607,744   ---------   C:\WINDOWS\system32\Decslib.dll
2008-05-06 15:49 . 1999-03-08 09:08   28,252   ---------   C:\WINDOWS\corelpf.lrs
2008-05-06 15:47 . 2008-05-06 15:47   <DIR>   d--------   C:\WINDOWS\Profiles
2008-05-06 15:47 . 2008-05-07 12:31   <DIR>   d--------   C:\WINDOWS\Corel
2008-05-06 15:47 . 2008-05-06 15:48   <DIR>   d--------   C:\Program Files\Corel

.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((   Find3M Report   ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2008-06-06 16:50   ---------   d-----w   C:\Documents and Settings\Woytas\Dane aplikacji\MegauploadToolbar
2008-06-06 10:24   ---------   d-----w   C:\Documents and Settings\Woytas\Dane aplikacji\GetRight
2008-06-05 18:22   ---------   d-----w   C:\Documents and Settings\Woytas\Dane aplikacji\uTorrent
2008-05-31 20:17   ---------   d-----w   C:\Program Files\ParadisePoker
2008-05-30 11:05   ---------   d--h--w   C:\Program Files\InstallShield Installation Information
2008-05-25 17:31   669,184   ----a-w   C:\WINDOWS\system32\pbsvc.exe
2008-05-25 17:31   22,328   ----a-w   C:\WINDOWS\system32\drivers\PnkBstrK.sys
2008-05-25 17:31   22,328   ----a-w   C:\Documents and Settings\Woytas\Dane aplikacji\PnkBstrK.sys
2008-05-25 17:31   103,736   ----a-w   C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe
2008-05-19 16:12   107,888   ----a-w   C:\WINDOWS\system32\CmdLineExt.dll
2008-05-19 16:10   444,952   ----a-w   C:\WINDOWS\system32\wrap_oal.dll
2008-05-19 16:10   109,080   ----a-w   C:\WINDOWS\system32\OpenAL32.dll
2008-05-19 16:10   ---------   d-----w   C:\Program Files\OpenAL
2008-05-08 18:22   ---------   d-----w   C:\Program Files\Torrent Master
2008-05-07 20:38   ---------   d-----w   C:\Program Files\neostrada tp
2008-05-05 17:24   66,872   ----a-w   C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
2008-04-29 20:43   ---------   d-----w   C:\Program Files\Winamp
2008-04-27 09:41   ---------   d-----w   C:\Program Files\totalcmd
2008-04-18 15:31   ---------   d-----w   C:\Program Files\Ares
2008-04-12 11:52   ---------   d-----w   C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Ubisoft
2008-04-10 15:01   ---------   d-----w   C:\Documents and Settings\Woytas\Dane aplikacji\Ubisoft
2008-04-08 19:34   ---------   d-----w   C:\Program Files\SopCast
2008-04-08 19:27   ---------   d-----w   C:\Documents and Settings\Woytas\Dane aplikacji\SopCast
2007-11-18 19:04   32   ----a-w   C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\ezsid.dat
.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((   Reg Loading Points   ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Note* empty entries & legit default entries are not shown
REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 00:44 15360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2006-12-19 05:12 16062464 C:\WINDOWS\RTHDCPL.exe]
"SkyTel"="SkyTel.EXE" [2006-05-16 12:04 2879488 C:\WINDOWS\SkyTel.exe]
"NvCplDaemon"="C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll" [2007-10-04 18:14 8491008]
"nwiz"="nwiz.exe" [2007-10-04 18:14 1626112 C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe]
"NvMediaCenter"="C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll" [2007-10-04 18:14 81920]
"SpeedTouch USB Diagnostics"="C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" [2004-01-26 12:38 866816]
"avast!"="C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2007-12-04 15:00 79224]
"DAEMON Tools"="C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" [2006-11-12 12:48 157592]
"HP Software Update"="C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2005-05-12 00:12 49152]
"BM040fece2"="C:\WINDOWS\system32\qouxgfkr.dll" [2008-06-06 12:22 91136]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 00:44 15360]

C:\Documents and Settings\Woytas\Menu Start\Programy\Autostart\
Rejestrowanie produkt˘w Corela.lnk - C:\Program Files\Corel\Graphics9\Register\Remind32.exe [2008-05-06 15:48:56 67584]

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\
Adobe Gamma Loader.lnk - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe [2008-03-07 14:14:18 113664]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]
"vidc.I420"= i263_32.drv
"VIDC.X264"= x264vfw.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\!AVG Anti-Spyware]
--a------ 2007-06-11 11:25 6731312 C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\KernelFaultCheck]
C:\WINDOWS\system32\dumprep 0 -k

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NeroFilterCheck]
--a------ 2001-07-09 12:50 155648 C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Skype]
-ra------ 2007-11-12 16:48 21760296 C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Sony Ericsson PC Suite]
-ra------ 2005-10-26 17:17 159744 C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
"D:\\e\\utorrent.exe"=
"C:\\Program Files\\Gadu-Gadu\\gg.exe"=
"C:\\Program Files\\SopCast\\SopCast.exe"=
"C:\\Program Files\\Ares\\Ares.exe"=
"C:\\Program Files\\PPMate\\ppmate.exe"=
"C:\\Program Files\\PPMate\\ppamnet.exe"=
"C:\\Program Files\\Internet Explorer\\IEXPLORE.EXE"=
"C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqtra08.exe"=
"C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqste08.exe"=
"C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpofxm08.exe"=
"C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposfx08.exe"=
"C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposid01.exe"=
"C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqscnvw.exe"=
"C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqkygrp.exe"=
"C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqCopy.exe"=
"C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpfccopy.exe"=
"C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpzwiz01.exe"=
"C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\Unload\\HpqPhUnl.exe"=
"C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\Unload\\HpqDIA.exe"=
"C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpoews01.exe"=
"C:\\Program Files\\SopCast\\adv\\SopAdver.exe"=
"C:\\WINDOWS\\system32\\PnkBstrA.exe"=
"C:\\WINDOWS\\system32\\PnkBstrB.exe"=
"E:\\Gry\\Mass Effect\\Binaries\\MassEffect.exe"=
"E:\\Gry\\Mass Effect\\MassEffectLauncher.exe"=

S3 k510bus;Sony Ericsson K510 Driver driver (WDM);C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\k510bus.sys [2008-01-20 22:36]
S3 k510mdfl;Sony Ericsson K510 USB WMC Modem Filter;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\k510mdfl.sys [2008-01-20 22:36]
S3 k510mdm;Sony Ericsson K510 USB WMC Modem Driver;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\k510mdm.sys [2008-01-20 22:36]
S3 k510mgmt;Sony Ericsson K510 USB WMC Device Management Drivers (WDM);C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\k510mgmt.sys [2008-01-20 22:36]
S3 k510obex;Sony Ericsson K510 USB WMC OBEX Interface;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\k510obex.sys [2008-01-20 22:36]

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{41272180-0247-11dd-a893-000e50f4bcb8}]
\Shell\AutoRun\command - H:\EXPLORER.EXE
\Shell\explore\Command - H:\EXPLORER.EXE
\Shell\open\Command - H:\EXPLORER.EXE

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{fdaac578-e913-11dc-a865-000e50f4bcb8}]
\Shell\AutoRun\command - H:\Autorun.exe /run
\Shell\Shell00\Command - H:\Autorun.exe /run
\Shell\Shell01\Command - H:\Autorun.exe /action
\Shell\Shell02\Command - H:\Autorun.exe /uninstall

.
**************************************************************************

catchme 0.3.1361 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
Rootkit scan 2008-06-06 19:30:44
Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully
hidden files: 0

**************************************************************************
.
Completion time: 2008-06-06 19:31:05
ComboFix-quarantined-files.txt  2008-06-06 17:31:01
ComboFix2.txt  2008-06-06 16:33:20

Pre-Run: 1,608,773,632 bajtów wolnych
Post-Run: 1,600,823,296 bajtów wolnych

165[ Dodano: Dzisiaj o 18:37 ]
po zrobieniu tych fix w hij zaczely chodzic dzieki + leci do ciebie
wojtek24
~user
 
Posty: 94
Dołączenie: 14 Cze 2007, 15:07Postprzez wojtek24 06 Cze 2008, 19:40

aha dobra juz skumalem z tymi tematami bede sie juz stosowal dzieki
wojtek24
~user
 
Posty: 94
Dołączenie: 14 Cze 2007, 15:07Postprzez Magik 06 Cze 2008, 19:41

wojtek24 napisał(a):aha i o co chodzi z tym tematem zle napisale czy jak nie rozumiem poprosilem tylko o sprawdzenie loga


http://forum.programosy.pl/przeczytaj-zanim-wstawisz-logi-na-forum-vt93842.html


wklej do notatnika

Kod: Zaznacz wszystko
FILE::
C:\WINDOWS\xbqmfsed.exe
C:\WINDOWS\evgd.exe
C:\WINDOWS\nmwegbsf.dll
C:\WINDOWS\system32\qhfilear.ini
C:\WINDOWS\system32\raelifhq.dll
C:\WINDOWS\system32\qouxgfkr.dll


plik zapisz jako cfscript.txt i przesun na ikonke combofix'a
Image Image
Awatar użytkownika
Magik
~user
 
Posty: 7956
Dołączenie: 08 Maj 2004, 09:17
Miejscowość: Głogów
Pochwały: 886Postprzez wojtek24 06 Cze 2008, 19:47

po fixsie w hj zaczelo dzialac, wkleilem to co daliscie do notatnika, wrzucilem do combo oto log z combo
Kod: Zaznacz wszystko
ComboFix 08-06-05.3 - Woytas 2008-06-06 19:44:37.5 - NTFSx86
Microsoft Windows XP Professional  5.1.2600.2.1250.1.1045.18.1572 [GMT 2:00]
Running from: C:\Documents and Settings\Woytas\Pulpit\ComboFix.exe
Command switches used :: C:\Documents and Settings\Woytas\Pulpit\CFScript.txt
* Created a new restore point

[color=red][b]WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED !![/b][/color]

FILE ::
C:\WINDOWS\evgd.exe
C:\WINDOWS\nmwegbsf.dll
C:\WINDOWS\system32\qhfilear.ini
C:\WINDOWS\system32\qouxgfkr.dll
C:\WINDOWS\system32\raelifhq.dll
C:\WINDOWS\xbqmfsed.exe
.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((   Other Deletions   )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.

C:\WINDOWS\evgd.exe
C:\WINDOWS\nmwegbsf.dll
C:\WINDOWS\system32\qhfilear.ini
C:\WINDOWS\system32\qouxgfkr.dll
C:\WINDOWS\system32\raelifhq.dll
C:\WINDOWS\system32\tmp61.tmp
C:\WINDOWS\system32\tmp62.tmp
C:\WINDOWS\xbqmfsed.exe

.
(((((((((((((((((((((((((   Files Created from 2008-05-06 to 2008-06-06  )))))))))))))))))))))))))))))))
.

2008-06-05 21:37 . 2008-06-05 22:05   <DIR>   d--------   C:\Program Files\Runtime Software
2008-06-05 21:23 . 2008-06-05 22:04   <DIR>   d--------   C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Dokumenty
2008-06-05 21:23 . 2008-06-05 21:23   <DIR>   d--------   C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS
2008-06-05 20:52 . 2008-06-05 21:35   <DIR>   d-a------   C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\TEMP
2008-06-01 12:46 . 2008-06-01 12:46   <DIR>   d--------   C:\Program Files\Common Files\BioWare
2008-05-28 13:40 . 2008-05-28 13:40   <DIR>   d--------   C:\Program Files\Techland
2008-05-21 18:57 . 2008-05-21 18:57   <DIR>   d--------   C:\Documents and Settings\Woytas\Dane aplikacji\fltk.org
2008-05-19 18:12 . 2008-05-26 19:43   <DIR>   d--------   C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Codemasters
2008-05-19 18:10 . 2008-03-05 15:56   3,786,760   --a------   C:\WINDOWS\system32\D3DX9_37.dll
2008-05-19 18:10 . 2008-03-05 15:56   1,420,824   --a------   C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_37.dll
2008-05-19 18:10 . 2008-03-05 16:03   479,752   --a------   C:\WINDOWS\system32\XAudio2_0.dll
2008-05-19 18:10 . 2008-02-05 23:07   462,864   --a------   C:\WINDOWS\system32\d3dx10_37.dll
2008-05-19 18:10 . 2008-03-05 16:03   238,088   --a------   C:\WINDOWS\system32\xactengine3_0.dll
2008-05-19 18:10 . 2008-03-05 16:00   25,608   --a------   C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_3.dll
2008-05-18 01:26 . 2008-05-18 01:26   <DIR>   d--------   C:\Documents and Settings\Woytas\Dane aplikacji\Touchstone
2008-05-06 15:53 . 2008-05-06 20:48   <DIR>   d--------   C:\Documents and Settings\Woytas\Dane aplikacji\Corel
2008-05-06 15:51 . 1999-02-17 14:04   1,039,360   ---------   C:\WINDOWS\system32\MSJET35.DLL
2008-05-06 15:51 . 1999-02-17 14:04   368,912   ---------   C:\WINDOWS\system32\VBAR332.DLL
2008-05-06 15:50 . 1998-09-25 13:33   607,744   ---------   C:\WINDOWS\system32\Decslib.dll
2008-05-06 15:49 . 1999-03-08 09:08   28,252   ---------   C:\WINDOWS\corelpf.lrs
2008-05-06 15:47 . 2008-05-06 15:47   <DIR>   d--------   C:\WINDOWS\Profiles
2008-05-06 15:47 . 2008-05-07 12:31   <DIR>   d--------   C:\WINDOWS\Corel
2008-05-06 15:47 . 2008-05-06 15:48   <DIR>   d--------   C:\Program Files\Corel

.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((   Find3M Report   ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2008-06-06 16:50   ---------   d-----w   C:\Documents and Settings\Woytas\Dane aplikacji\MegauploadToolbar
2008-06-06 10:24   ---------   d-----w   C:\Documents and Settings\Woytas\Dane aplikacji\GetRight
2008-06-05 18:22   ---------   d-----w   C:\Documents and Settings\Woytas\Dane aplikacji\uTorrent
2008-05-31 20:17   ---------   d-----w   C:\Program Files\ParadisePoker
2008-05-30 11:05   ---------   d--h--w   C:\Program Files\InstallShield Installation Information
2008-05-25 17:31   669,184   ----a-w   C:\WINDOWS\system32\pbsvc.exe
2008-05-25 17:31   22,328   ----a-w   C:\WINDOWS\system32\drivers\PnkBstrK.sys
2008-05-25 17:31   22,328   ----a-w   C:\Documents and Settings\Woytas\Dane aplikacji\PnkBstrK.sys
2008-05-25 17:31   103,736   ----a-w   C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe
2008-05-19 16:12   107,888   ----a-w   C:\WINDOWS\system32\CmdLineExt.dll
2008-05-19 16:10   444,952   ----a-w   C:\WINDOWS\system32\wrap_oal.dll
2008-05-19 16:10   109,080   ----a-w   C:\WINDOWS\system32\OpenAL32.dll
2008-05-19 16:10   ---------   d-----w   C:\Program Files\OpenAL
2008-05-08 18:22   ---------   d-----w   C:\Program Files\Torrent Master
2008-05-07 20:38   ---------   d-----w   C:\Program Files\neostrada tp
2008-05-05 17:24   66,872   ----a-w   C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
2008-04-29 20:43   ---------   d-----w   C:\Program Files\Winamp
2008-04-27 09:41   ---------   d-----w   C:\Program Files\totalcmd
2008-04-18 15:31   ---------   d-----w   C:\Program Files\Ares
2008-04-12 11:52   ---------   d-----w   C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Ubisoft
2008-04-10 15:01   ---------   d-----w   C:\Documents and Settings\Woytas\Dane aplikacji\Ubisoft
2008-04-08 19:34   ---------   d-----w   C:\Program Files\SopCast
2008-04-08 19:27   ---------   d-----w   C:\Documents and Settings\Woytas\Dane aplikacji\SopCast
2007-11-18 19:04   32   ----a-w   C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\ezsid.dat
.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((   Reg Loading Points   ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Note* empty entries & legit default entries are not shown
REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 00:44 15360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2006-12-19 05:12 16062464 C:\WINDOWS\RTHDCPL.exe]
"SkyTel"="SkyTel.EXE" [2006-05-16 12:04 2879488 C:\WINDOWS\SkyTel.exe]
"NvCplDaemon"="C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll" [2007-10-04 18:14 8491008]
"nwiz"="nwiz.exe" [2007-10-04 18:14 1626112 C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe]
"NvMediaCenter"="C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll" [2007-10-04 18:14 81920]
"SpeedTouch USB Diagnostics"="C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" [2004-01-26 12:38 866816]
"avast!"="C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2007-12-04 15:00 79224]
"DAEMON Tools"="C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" [2006-11-12 12:48 157592]
"HP Software Update"="C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2005-05-12 00:12 49152]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 00:44 15360]

C:\Documents and Settings\Woytas\Menu Start\Programy\Autostart\
Rejestrowanie produkt˘w Corela.lnk - C:\Program Files\Corel\Graphics9\Register\Remind32.exe [2008-05-06 15:48:56 67584]

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\
Adobe Gamma Loader.lnk - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe [2008-03-07 14:14:18 113664]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]
"vidc.I420"= i263_32.drv
"VIDC.X264"= x264vfw.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\!AVG Anti-Spyware]
--a------ 2007-06-11 11:25 6731312 C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\KernelFaultCheck]
C:\WINDOWS\system32\dumprep 0 -k

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NeroFilterCheck]
--a------ 2001-07-09 12:50 155648 C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Skype]
-ra------ 2007-11-12 16:48 21760296 C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Sony Ericsson PC Suite]
-ra------ 2005-10-26 17:17 159744 C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
"D:\\e\\utorrent.exe"=
"C:\\Program Files\\Gadu-Gadu\\gg.exe"=
"C:\\Program Files\\SopCast\\SopCast.exe"=
"C:\\Program Files\\Ares\\Ares.exe"=
"C:\\Program Files\\PPMate\\ppmate.exe"=
"C:\\Program Files\\PPMate\\ppamnet.exe"=
"C:\\Program Files\\Internet Explorer\\IEXPLORE.EXE"=
"C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqtra08.exe"=
"C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqste08.exe"=
"C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpofxm08.exe"=
"C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposfx08.exe"=
"C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposid01.exe"=
"C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqscnvw.exe"=
"C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqkygrp.exe"=
"C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqCopy.exe"=
"C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpfccopy.exe"=
"C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpzwiz01.exe"=
"C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\Unload\\HpqPhUnl.exe"=
"C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\Unload\\HpqDIA.exe"=
"C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpoews01.exe"=
"C:\\Program Files\\SopCast\\adv\\SopAdver.exe"=
"C:\\WINDOWS\\system32\\PnkBstrA.exe"=
"C:\\WINDOWS\\system32\\PnkBstrB.exe"=
"E:\\Gry\\Mass Effect\\Binaries\\MassEffect.exe"=
"E:\\Gry\\Mass Effect\\MassEffectLauncher.exe"=

S3 k510bus;Sony Ericsson K510 Driver driver (WDM);C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\k510bus.sys [2008-01-20 22:36]
S3 k510mdfl;Sony Ericsson K510 USB WMC Modem Filter;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\k510mdfl.sys [2008-01-20 22:36]
S3 k510mdm;Sony Ericsson K510 USB WMC Modem Driver;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\k510mdm.sys [2008-01-20 22:36]
S3 k510mgmt;Sony Ericsson K510 USB WMC Device Management Drivers (WDM);C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\k510mgmt.sys [2008-01-20 22:36]
S3 k510obex;Sony Ericsson K510 USB WMC OBEX Interface;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\k510obex.sys [2008-01-20 22:36]

.
**************************************************************************

catchme 0.3.1361 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
Rootkit scan 2008-06-06 19:45:09
Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully
hidden files: 0

**************************************************************************
.
Completion time: 2008-06-06 19:45:37
ComboFix-quarantined-files.txt  2008-06-06 17:45:26
ComboFix2.txt  2008-06-06 17:31:05
ComboFix3.txt  2008-06-06 16:33:20

Pre-Run: 1,585,987,584 bajtów wolnych
Post-Run: 1,576,378,368 bajtów wolnych

163
wojtek24
~user
 
Posty: 94
Dołączenie: 14 Cze 2007, 15:07Postprzez Magik 06 Cze 2008, 19:47

I jest czysto

Pozdrawiam
Image Image
Awatar użytkownika
Magik
~user
 
Posty: 7956
Dołączenie: 08 Maj 2004, 09:17
Miejscowość: Głogów
Pochwały: 886Postprzez Okocza 06 Cze 2008, 19:48

1. Ściągnij OTMoveIt i go włacz i odpal go z opcji CleanUp :)
2. wykonaj optymalizację windowsa
3.sciagnij ATF_Cleaner
zaznacz
Windows Temp
All users Temp
Temporary internet files
Recycle Bin
i wcisnij EMPTY SELECTED
4.Wyłącz przywracanie systemu ( właściwości mój komputer-zakładka przywracanie - wyłącz przywracanie na wszystkich dyskach). Po chwili włącz je powrotem


jeszcze to wykonaj i bedzie ok
eMachines E730G - Core i5-430M, 2GiB RAM, ATI Mobility Radeon HD5470, WD 320GiB; Cort Z-44,DR 0.09-0.42, Peavey Backstage
Mac OS X 10.7.4 Lion // Windows 7 Professional x64 // NIE POMAGAM NA PW/GG/E-MAIL
Image
"Moje Ego i Anima spotykają się i wymieniają przepisami na ciasteczka" - Maynard James Keenan
Awatar użytkownika
Okocza
~user
 
Posty: 7997
Dołączenie: 19 Mar 2006, 11:53
Pochwały: 406Postprzez wojtek24 06 Cze 2008, 19:48

ja tez pozdrawiam i juz pochwala poleciala wielkie dzieki za pomoc
wojtek24
~user
 
Posty: 94
Dołączenie: 14 Cze 2007, 15:07
Powróć do Bezpieczeństwo

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 4 gości